ไม่มีหมวดหมู่ – iam-creation.com

ไม่มีหมวดหมู่

PS01 รู้จักกับส่วนต่างๆของโปรแกรม

พื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการใช้งาน Photoshop จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอ รวมทั้งกลุ่มเครื่องมือ หรือคำสั่งต่างๆ ที่โปรแกรมจัดเตรียมเอาไว้ให้

Scroll to top