ขั้นตอนการทำงาน – iam-creation.com

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ลูกค้าส่งข้อมูลและบอกความต้องการให้ชัดเจน
  2. ลูกค้าโอนชำระเต็มจำนวนหลังจากทางเพจตกลงรับงาน
  3. เพจกำหนดวันส่งงาน (กำหนดส่งงานอาจมีการคลาดเคลื่อน ขึ้นอยู่กับคิวงาน)
  4. เพจส่งแบบและลูกค้าปรับแก้เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
  5. ลูกค้ายืนยันแบบที่ต้องการและแจ้งอีเมล์
  6. เพจส่งไฟล์โลโก้ให้ทางอีเมล์

ช่องทางการชำระเงิน

6002353803 นายอาทิตย์ ดีโนนอด
Scroll to top